Pidarta NGAJEGANG BUDAYA BALI

Pidarta NGAJEGANG BUDAYA BALI

Pidarta NGAJEGANG BUDAYA BALI

Pidarta NGAJEGANG BUDAYA BALI

Para panureksa

miwah uleman sane wangiang titiang miwah para sameton sane tresna sihin titiang.

Om  Swastyastu

                        Ring pagubugan sarahina, titiang muah Ida dane majanten kapatut satata siaga nganggen busana. Yening wenten anak anom utawi sampun lingsir nenten mebusana ring margine janten pacang katarka wong edan utawi anak buduh. Tegesnyane nenten wenten anake pacang juari nenten mabusana angan akidik ring kahuripannyane. Sangkaning mabusana sane manut anake pacang makanten becik, agung, ayu miwah ajeg. Mabusana taler sane mawinan iraga pacang selamet saking terak matanaina, utawi pacang selamet saking iusan angine sane sida ngawinang sungkan. Dadusnyane ageng pisan jatin ipun kawigunan busanane ring kahuripan druesa sarahina. Sakewanten yening wenten anak mabusana  nenten nganutin tata linggih, majanten taler pacang  ngwetuang salit arsa  utaawi ngawinang nenten seneng ngatonang. Bilih-bilih indik busana adat Baline                        Ring Indonesia, dwaning panegara druene kawangun antuk makudang-kudang pulau sane ageng miwah alit  saha madue  makudang-kudang suku busana adat Jawi, busana adat Sunda, busana adat Sasak, busana adat Bugis miwah sane lianan.

                        Rring Bali taler kadi asapunika, krana adat Baline sampun ketah pisan setata Susrusa maparilaksana ngrajegang budaya Baline. Busana sane lumrah kanggen rikala nyanggra pakaryan dinas. Janten pacang mabinayan ring busana kalaning nglaksanayang pakaryan adat miwah agama. Umpami rikala pacang nglaksanayang upacara Dewa Yadnya patut nganggen busana pamuspan, marupa wastra, kampuh, kuwaca miwah destar antuk sane lanang, raris wastra, kebaya, anteng, saha mapusungan ring anak istri.

                        Busana-busana punika sajaba wastra, lumrah nyane mawarna sarwa putih utawi kuning. Sakewanten rikalaning nyarengin indik upacara pita yadnya utawi pengabenan, miwah pawiwahan kangkat nganggen busana payas madya utawi agung.

Anake sami pinaka pangayah utawi rikala ngayah. Sadereng unteng upacarane, lumrah krama baline mabusana adat madia. Sane lanang  mawastra, maambed, miwah madestar batik, raris sane istri nganggen taler busana adat madia saha setata mapusungan.

                        Ida-dane sinamian sane wangiang titiang.

                        Yening dados tunas titiang, ri sajeroning sareng nitenin ngrajegang budaya Baline, ngiring pada yatnain sareng-sareng mangda iraga sareng sami prasida mabusana sane setata manut ring napi sane kaucap patut nganutin tata krama adat miwah agama druwene mawinan sangkaning mabusana. Sane manut punika sayang rajeg budaya Baline. Dumogi sangkaning pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa mawinan setata ajeg budaya. Pinaka ngamolihang kahuripan, pariwisata sane agung pinaka dasar ngamolihang pangupajiwa.

                        Inggih kadi asapunika, titiang prasida maatur-atur ring galahe sane becik puniki, dumogi wenten pikenohnyane. Makakirang langkung atur titiang, lugrayang titiang ngaturang  geng rena pangampura. Pinaka pamuput atur lugrayang titiang ngaturang parama santi.


Baca Juga :